Menu
Há Cáo Manwah - Há Cảo Và Viên Tổng Hợp 300 gram

Há Cáo Manwah - Há Cảo Và Viên Tổng Hợp 300 gram

[[__price]] [[__comparePrice]] [[__available]]
  • [[option.name]]
    • [[value]]
-
+
[[__price]]
Thương hiệu: Manwah
Loại sản phẩm: Nhóm hàng viên - sủi cảo

  • Há cảo nấm vuốt hổ đen: 100 gram
  • Há cảo nấm: 100 gram
  • Viên bò và heo: 100 gram

Tag liên quan

Cam kết từ Golden Gate

Ngon chuẩn vị nhà hàng GoldenGate

Cam kết 100% nguồn gốc và chất lượng

Giao hàng thần tốc toàn Hà Nội

Bình luận