Menu
Há Cảo Kichi - Há Cảo Tổng Hợp 300 gram

Há Cảo Kichi - Há Cảo Tổng Hợp 300 gram

[[__price]] [[__comparePrice]] [[__available]]
  • [[option.name]]
    • [[value]]
-
+
[[__price]]
Thương hiệu: Kichi - Kichi
Loại sản phẩm: Nhóm hàng viên - sủi cảo

  • Há cảo heo: 150 gram
  • Há cảo nấm hương: 150 gram

Cam kết từ Golden Gate

Ngon chuẩn vị nhà hàng GoldenGate

Cam kết 100% nguồn gốc và chất lượng

Giao hàng thần tốc toàn Hà Nội

Bình luận